Mijn VvE ~ qWiki

Mijn VvE ~ qWiki

Heeft jouw VvE Bestuur de Reglementen in VvE~qWiki laten vastleggen? Vraag dan na wat het VvE qWiki-Aansluitnummer is en welke abonnementsvormen voor jouw VvE gelden!
Log in om daarna het abonnement naar keuze af te sluiten om vervolgens te kunnen zoeken in één van de navolgende documenten van jouw VvE.
– Splitsingsakte,
– Splitsingsreglement,
– Huishoudelijk reglement,
– Veiligheidsplan.
Nog niet geregistreerd & geabonneerd? Klik hier.

DISCLAIMER:
Doel van deze Web-App is het versneld zoeken in Model Reglementen en/of VvE-eigen reglementen.

Aan deze Web-App kunnen geen rechten worden ontleend!
Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten zoals gedeponeerd bij het betreffende Kadaster en/of de Kamer van Koophandel.

2020 Een product van FF-Support.nl
KvK: 37135143
Content is beschermd.