Disclaimer

Mijn qWiki > Disclaimer

Doel van deze Web-App is het versneld zoeken in Model Reglementen en/of VvE-eigen reglementen.
Aan deze Web-App kunnen geen rechten worden ontleend!
Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten zoals gedeponeerd bij het betreffende Kadaster en/of de Kamer van Koophandel.

De Modelreglementen zijn met toestemming van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB, juni 2020) opgenomen in MR-VvE qWiki.

2020 Een product van FF-Support.nl
KvK: 37135143
Content is beschermd.