AVG – Privacybeleid

Abonneren? > A-V-G Zoeken > AVG – Privacybeleid

Open en Download als PDF A-V-G geheel doorzoeken

Inhoudsopgave (v. 20-12-2020)
1. Doel
2. Registratie, aanmelden, misbruik
3. Gegevensbescherming
4. Cookies
5. Server logbestanden
6. Contactformulier
7. Recht tot informatie, correctie, blokkeren, verwijderen

1. Doel

Alle op deze website opgenomen persoonlijke informatie is afkomstig van en opgegeven door jou indien jij jezelf hebt geregistreerd/geabonneerd via deze website.

Jij, als geregistreerde/geabonneerde, verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de vastlegging van jouw gegevens op deze website en het doel hiervan. Het doel waarvoor jij als geregistreerde je persoonlijke gegevens hebt verstrekt is om na registratie op deze website het mogelijk maken:
– om door jou zelf één of meerdere abonnementen tegen de daarvoor geldende abonnementsgelden af te sluiten;
– om uit hoofde hiervan de abonnementsgelden te kunnen incasseren;
– om afgesloten en betaalde abonnementen van de individuele gebruikers te kunnen identificeren.
Dit identificeren is noodzakelijk om de juiste abonnementsvorm(en) te kunnen toekennen, te wijzigen of op te heffen.

2. Registratie, aanmelden, misbruik

De door jou vrijwillig verstrekte gegevens zullen niet anders worden gebruikt en nooit door de eigenaar van de website aan derden worden doorgegeven.
Uitzondering hierop betreft de voor de betaling van abonnementsgelden benodigde informatie, welke door een derde partij wordt afgehandeld.
Betreffende derde partij is hiermee verantwoordelijk voor de omgang met en privacy van deze informatie. De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de omgang en afhandeling door derden van deze informatie.

Misbruik door geregistreerden van inloggegevens en/of persoonlijke gegevens en/of overige informatie vanaf deze website kan leiden tot het blokkeren van het inloggen op deze website en wordt eventueel door de eigenaar van deze website gemeld bij de daarvoor bestemde autoriteit(en).

De eigenaar van deze website kan in dit geval niet worden aangesproken op de uit zijn melding eventueel voortvloeiende (juridische) gevolgen.

3. Gegevensbescherming

Het versturen van informatie over het internet brengt altijd veiligheidsrisico’s mee zich brengt. Absolute zekerheid dat deze informatie niet voor derden toegankelijk is, is niet te geven.

De eigenaar van deze site en de bouwers van de software nemen het beveiligen van persoonlijke gegevens heel serieus. Eigenaar en bouwers, doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens worden beschermd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het de omgang met persoonlijke gegevens door derde partijen.

Indien gegevens worden gebruikt ten behoeve van statistische doeleinden, dan zijn deze gegevens niet tot de individueel geregistreerden/abonnementhouders te herleiden. Statistieken worden eventueel alleen gebruikt door de eigenaar voor interne doeleinden (zoals bijvoorbeeld kosten-/baten-analyses).

4. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de jouw computer worden bewaard via jouw webbrowser. Cookies vervullen een belangrijke rol voor het juiste gebruik van deze website. Deze website kan daarom in voorkomende gevallen gebruik maken van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor jouw computer en bevatten geen virussen.  

De meeste cookies die door deze website worden gebruikt, zijn “sessie cookies”. Deze verdwijnen weer als je jouw computer afsluit. Andere cookies blijven bewaard op de computer totdat je deze zelf verwijdert. Deze cookies zorgen voor herkenning als je deze website weer bezoekt en herstellen een aantal van jouw opgegeven voorkeuren (bijvoorbeeld de voorkeurstaal).

Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen zodat je steeds geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en deze cookies alleen toestaan in bepaalde situaties. Cookies geheel uitzetten kan helaas de werking van deze website beperken.

5. Server logbestanden

De provider waar deze website op servers is ondergebracht, verzamelt en bewaart automatisch informatie in serverlog-bestanden, die jouw browser doorstuurt. Dit zijn onder andere:

  • Browser type en versie.
  • Operatie systeem.
  • Verwijzers URL.
  • Host naam van de binnenkomende computer.
  • IP adres (anoniem).
  • Tijd van de aanvraag.

Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot specifieke personen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. De eigenaar van deze website behoud het recht voor om deze gegevens achteraf (door derden) te (laten) checken, als blijkt dat er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik/misbruik.
In geval van gerechtelijk onderzoek is de eigenaar van deze website te allen tijde gehouden deze gegevens vrij te geven.

6. Contactformulier

Als jij inlichtingen verstrekt via het contactformulier, zullen de gegevens van het contactformulier, inclusief de details die je daarin hebt verstrekt, opgeslagen worden om jouw bericht(en) af te handelen, betalingen te realiseren en om zo nodig eventuele vervolgvragen te kunnen stellen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, anders dan aan derde partijen die benodigd zijn om betalingen te verwerken.

7. Recht tot informatie, correctie, blokkeren, verwijderen

Jouw persoonlijke informatie kun jij als geregistreerd gebruiker van de website zelf inzien en beheren, nadat je bent ingelogd. Op elk moment heb jij het recht om informatie op te vragen van jouw persoonlijk gegevens die op deze website zijn opgeslagen, hun oorsprong en de reden van gebruik, alsook het recht tot correctie, blokkeren of verwijderen van jouw gegevens. Het (zelf) verwijderen van persoonlijke gegevens/jouw account geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Voor het verkrijgen van informatie over jouw persoonlijke gegevens kun je altijd contact opnemen met de eigenaar van deze website.

2020 Een product van FF-Support.nl
KvK: 37135143
Content is beschermd.